#இம்சைசீரிஸ்

மகிழ்மதி தேசத்து சோழப் பேரரசு விழுப்புராவை தலைநகராகக் கொண்டு மாம்பழ சின்னத்திலும்,மகிழ்மதி தேசத்துப் பல்லவப் பேரரசு மாமல்லாவைத் தலைநகராகக் கொண்டு அக்கினி சட்டி சின்னத்திலும் சிறப்பாக ஆட்சி செய்தனர்! #மகிழ்மதிபல்லவசோழர்  

Share