ஆளுநர் பிடிவாதம்

ஆட்சியைக் கலைக்க மாட்டேன் என்று ஆளுநர் பிடிவாதம் பிடித்த பொழுது கிளிக்கியது!

 

Image may contain: 2 people

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *