#இம்சைசீரிஸ்

அவர்களுக்கு அமித்ஷாதான் அண்ணா, மோடிதான் பெரியவர்! அது வேறு கட்சிபா!!

அப்புறம் எப்படி பெரியாருக்கு மாலை போட்டு மரியாதை செய்வார்கள்?!

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *